HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstatistik ve Bilgi İşlem

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

1)  Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

2)   Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

3)  Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

4)     Halk sağlığı alanındaki istatistikî verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

5)  E-posta, elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

6)    İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.

7)     Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

8)     Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.

9)     Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.