Hızlı Menü

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
 4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
 5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
  2. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  3. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
  4. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
  5. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
  6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Müdürlüğümüz ile ilgili görüş, istek ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için tıklayınız